شرکت توسعه فناوری نماد در سال 1388 با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تاسیس شد. هدف اصلی این شرکت کمک به ایجاد و توسعه فناوری‌های مرتبط با توسعه کاربردی مواد نانوساختار و همچنین ساخت و تولید تجهیزات مربوط به آنهاست. ...