سیم‌جوش توپودری NAWEL Abrasion CB2

  DIN 8555: MF-10-GF-70-GR


مشخصات ویژه

  • سختی 68 – 64 راکول سی در لایه اول جوشکاری
  • دستیابی به سختی بسیار بالا به دلیل حضور فازهای کربو بورایدی
  • قابلیت حفظ سختی بالا تا دمای 300 درجه سانتیگراد

کاربردها

  • مارپیچ حمل مواد
  • آسیاب غلطکی
  • صفحات ضدسایش
  • پروانه همزن مواد معدنی
  • پمپ‌ها

 

ترکیب شیمیایی

متغیرهای جوشکاری