نشانی: تهران، کارگر شمالی، نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد، کوچه شهریور، پلاک 25، واحد 3

شماره های تماس:

فکس و امور مالی: 88007560

کارشناسان فنی: 88008560 - 88008570

مدیریت: 88351637

رایانامه: info@namadnanotech.com

 

Address:#3, No.25, Sharivar Alley, North Karegar st.,Tehran, IRAN

Contact Numbers:

Fax & Finance: +98 21 88007560

Technical Experts: +98 21 88008560, +98 21 88008570

Management: +98 21 88351637

Email: info@namadnanotech.com