نشانی: کارگر شمالی، نرسیده به بزرگراه جلال آل احمد، کوچه شهریور، پلاک 25، واحد 3

تلفن: 88008570

تلفکس: 88007560

رایانامه: info@namadnanotech.com

 

Address:#3,No.25, Sharivar Alley, North Karegar st.,Tehran, IRAN

Tel: +98 21 88008570

Telefax: +98 21 88007560

Email: info@namadnanotech.com