محصولات دستگاه ذوب و همزن الکترومغناطیس مذاب فلزات

 

معرفی دستگاه

همزن الکترومغناطیسی از دسته همزنهای غیرتماسی است. در این سیستم یک سیم پیچ مغناطیسی در اطراف بوته ذوب قرار می گیرد و در اثر اتصال به ولتاژ متناوب سه فاز، میدانی مغناطیسی در بوته بوجود می آید. به خوبی شناخته شده است که اگر یک میدان مغناطیسی به یک هادی الکتریسیته اعمال شود، باعث القای جریان الکتریکی در آن هادی می گردد. به همین صورت در اثر القای شار مغناطیسی جریانی القایی – طبق قانون دست راست فلمینگ – در فلز داخل بوته القاء می شود. این جریان به همراه میدان مغناطیسی سیم پیچ باعث ایجاد نیروی الکترومغناطیسی (لورنتز) –طبق قانون دست چپ فلمینگ- در فلز مذاب می شود. نیروی لورنتز عموماً چرخشی است و باعث به حرکت در آمدن مذاب در جهت میدان مغناطیسی می شود. سیم پیچها میتوانند برای دستیابی به الگوی همزدن دلخواه طراحی شوند.

برخی ویژگیهای دستگاه ذوب به همراه همزن الکترومغناطیسی همزمان:

 • همگن سازی مذاب و عدم وجود جدایش:
  • در این روش، همزدن بسیار قویتر از روشهای دیگر انجام می شود و مذاب در تمامی نقاط بوته به سرعت و بطور یکنواخت بهم می خورد. لذا فلز مذاب کاملاً یکنواخت و بدون جدایش غلظتی خواهد بود.
 • امکان آلیاژ سازی:
  • به دلیل توانایی بالای سیستم در همگن سازی مذاب می تواند در فرآیند آلیاژ سازی بسیار موثر عمل کند.
 • مطالعات انجمادی:
  • هم زدن مذاب در حین انجماد یکی از جنبه های مورد توجه محققان در زمینه انجماد فلزات است. در این فرآیند با به هم خوردن مذاب در حین انجماد با شکسته شدن نسبی دندریتها و نیز ناپایداری جبهه انجماد می توان ساختارهای متفاوتی را انتظار داشت.
 • امکان حرارت دهی پیوسته حین همزدن:
  • این ویژگی باعث می شود که زمان همزدن توسط محقق تعیین گردد و همچنین به دلیل حفظ سیالیت عمل همزدن بهتر انجام شود.
 • توزیع فاز جامد در مذاب:
  • یکی از روشهای ساخت کامپوزیتهای زمینه فلزی با توزیع فاز تقویت کننده، روش ذوبی است. در این روش پس از ذوب فلز، ذرات تقویت کننده به مذاب اضافه می شوند. در این فرآیند هم زدن مذاب نقش مهمی را ایفا می کند. همچنین مذاب باید در حین به هم خوردن سیالیت خود را نیز حفظ کند. سیستم هم زن مغناطیسی با ایجاد نیروهای گردابی (vortex) باعث جدا شدن آگلومره های فاز ثانویه و توزیع یکنواخت آنها در مذاب گردد.
 • کاهش زمان ذوب و کاهش مصرف انرژی:
  • از آنجا که همزن موجب سیلان مذاب می شود، انتقال گرما به فلز سرد افزایش می یابد و سریعتر ذوب می شود. همچنین به دلیل یکنواختی توزیع دما در مذاب در اثر همزدن، افزایش دمای موضعی در نزدیکی منبع حرارتی حداقل شده و باعث افزایش جذب حرارتی از منبع حرارت می شود. این علاوه بر کاهش زمان ذوب، باعث کاهش در مصرف انرژی نیز می گردد.
 • کاهش اکسیداسیون:
  • کوتاه شدن زمان ذوب و عدم افزایش موضعی دمای مذاب باعث کاهش میزان اکسیداسیون می گردد.
 • مراقبت و نگهداری آسان:
  • از آنجا که در این سیستم قطعات با مذاب تماس ندارند لذا نگه داری و مراقبت از سیستم بسیار راحت بوده و تنها به تمهیدات مراقبتی الکتریکی و نیز محافظت سیستم از دمای بوته محدود می شود.
 • امکان کنترل دقیق دما:
  • اگر دمای مذاب یکنواخت نباشد، حتی با دقیقترین ابزار اندازه گیری دما نیز نمی توان براحتی دمای مذاب را اندازه گیری کرد. فرآیند همزدن با تکنیک غیرتماسی الکترومغناطیس باعث یکنواخت شدن دما در همه جای مذاب شدم و امکان گزارش دهی دما را فراهم می کند.


[ 0 الی 0 ]
تعداد كالا در صفحه :