شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد
​​​​​​​
​​​​​​​دانش‌بنیان تولیدی نوع یک

021-56276627

تلفن واحد فروش

NAWEL Plate Ultrahard 65
صفحه ضدسایش ضخیم

NAWEL Plate Ultrahard 65 صفحه ضد سایش حاصل جوشکاری سیم‌جوش مقاوم به سایش توسعه یافته در شرکت نماد، روی فولاد ساده کربنی ST37 است. خواص ویژه سیم جوش در کنار روش جوشکاری ابداعی شرکت توسعه فناوری نماد، منجر به رقت بسیار کم در کنار مقاومت به سایش بسیار بالا در لایه اول جوشکاری می‌شود. همچنین شیوه منحصر به فرد سرد شدن حین جوشکاری باعث تشکیل فازهای کربوبورایدی در فلز جوش می‌شود. بدین ترتیب ساختار مقاوم به سایش ایجاد شده در تمام ضخامت لایه جوش و همچنین به صورت یکنواخت در سرتاسر صفحه حضور دارد.

خواص فلز جوش
سختی 68-64 راکول C

مشخصات ویژه:

سختی و مقاومت به سایش خراشان بسیار بالا به همراه تحمل ضربه‌ کم تا دمای 300 درجه سانتی‌گراد
راه‌حل بهینه برای شرایط سایشی صرف و شدید
اعوجاج ناچیز و سهولت شرایط نصب و به کار گیری
دارای ترک‌هایی جهت آزادسازی تنش بدون پیش‌روی در زیرلایه

کاربردها:
مارپیچ حمل مواد
باکت‌ها
پمپ‌ها
صفحات ضدسایش
شوت مواد معدنی
پروانه همزن مواد معدنی
فن‌ها

ضخامت کلی (mm)ضخامت زیرلایه (mm)ضخامت جوش (mm)ابعاد زیرلایه (mm)ابعاد مفید صفحه (mm)وزن واحد سطح (gr/mm^2)
8531000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
62/4
9541000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
70/2
10551000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
78
10641000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
78
12661000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
93/6

متغیرهای جوشکاری

سبد خرید