شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد
​​​​​​​
​​​​​​​دانش‌بنیان تولیدی نوع یک

021-56276627

تلفن واحد فروش

021-56276627​​​​​​​

info@namadnanotech.com

​فرم تماس

ما می‌توانیم به شما کمک کنیم