شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد
​​​​​​​
​​​​​​​دانش‌بنیان تولیدی نوع یک

021-56276627

تلفن واحد فروش

NAWEL Plate Ultrahard 67T
صفحه ضدسایش ضخیم
​​​​​​​

NAWEL Plate Ultrahard 67T صفحه ضد سایش حاصل جوشکاری سیم‌جوش مقاوم به سایش توسعه یافته در شرکت نماد، روی فولاد ساده کربنی ST37 است. خواص ویژه سیم جوش در کنار روش جوشکاری ابداعی شرکت توسعه فناوری نماد، منجر به رقت بسیار کم در کنار مقاومت به سایش بسیار بالا در لایه اول جوشکاری می‌شود. همچنین تشکیل فازهای کربوبورایدی در فلز جوش، منجر به افزایش مقاومت به سایش این آلیاژ در حدود 32 برابر بیشتر نسبت به آلیاژهای حاوی کاربید کروم مرسوم می‌شود. حضور نایوبیوم نیز منجر به افزایش مقاومت این آلیاژ تا دمای 550 درجه سانتی‌گراد می‌شود. جوشکاری به روش ابداعی شرکت توسعه فناوری نماد، یکنواختی ساختار مقاوم به سایش در تمام ضخامت لایه جوش و همچنین در سرتاسر صفحه را به ارمغان می‌آورد.

خواص فلز جوش
سختی 68-64 راکول C

​​​​​​​مشخصات ویژه:

سختی و مقاومت به سایش خراشان شدید به همراه تحمل ضربه‌ متوسط تا دمای 550 درجه سانتی‌گراد
راه‌حل بهینه برای عمده شرایط سایشی
اعوجاج ناچیز و سهولت شرایط نصب و به کار گیری
دارای ترک‌هایی جهت آزادسازی تنش بدون پیش‌روی در زیرلایه

کاربردها:
مارپیچ حمل مواد
باکت‌ها
پمپ‌ها
شوت مواد معدنی
پروانه همزن مواد معدنی
فن‌ها
زره سنگ‌شکن
هاپرها

متغیرهای جوشکاری

ضخامت کلی (mm)ضخامت زیرلایه (mm)ضخامت جوش (mm)ابعاد زیرلایه (mm)ابعاد مفید صفحه (mm)وزن واحد سطح (gr/mm^2)
8531000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
62/4
9541000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
70/2
10551000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
78
10641000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
78
12661000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
93/6
سبد خرید