شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد
​​​​​​​
​​​​​​​دانش‌بنیان تولیدی نوع یک

021-56276627

تلفن واحد فروش

NAWEL Plate Ultralight 67T
صفحه ضدسایش بسیار نازک

NAWEL Plate Ultralight 67T صفحه ضدسایش حاصل جوشکاری سیم‌جوش مقاوم به سایش توسعه یافته در شرکت نماد، روی فولاد ساده کربنی ST37 است. خواص ویژه سیم جوش در کنار روش جوشکاری ابداعی شرکت توسعه فناوری نماد، منجر به رقت بسیار کم در کنار مقاومت به سایش بسیار بالا در لایه اول جوشکاری می‌شود. همچنین تشکیل فازهای کربوبورایدی در فلز جوش، منجر به افزایش مقاومت به سایش این آلیاژ در حدود 2 برابر بیشتر نسبت به آلیاژهای حاوی کاربید کروم مرسوم می‌شود. حضور نایوبیوم نیز منجر به حفظ خواص سایشی این آلیاژ تا دمای 550 درجه سانتی‌گراد می‌شود.به علاوه ساختار مقاوم به سایش ایجاد شده در تمام ضخامت لایه جوش و همچنین به صورت یکنواخت در سرتاسر صفحه حضور دارد.

خواص فلز جوش
سختی 68-64 راکول C

مشخصات ویژه:

سختی و مقاومت به سایش خراشان بسیار بالا به همراه تحمل ضربه‌ کم تا دمای 550 درجه سانتی‌گراد
وزن کمتر به دلیل نازک بودن این صفحات نسبت به صفحات ضدسایش مرسوم با خواص مشابه
اعوجاج ناچیز و سهولت شرایط نصب و به کار گیری
دارای ترک‌هایی جهت آزادسازی تنش بدون پیش‌روی در زیرلایه

کاربردها:
مارپیچ حمل مواد
باکت‌ها
پمپ‌ها
شوت مواد معدنی
پروانه همزن مواد معدنی
فن‌ها
تجهیزات با محدودیت وزنی و محدودیت ضخامتی

متغیرهای جوشکاری

ضخامت کلی (mm)ضخامت زیرلایه (mm)ضخامت جوش (mm)ابعاد زیرلایه (mm)ابعاد مفید صفحه (mm)وزن واحد سطح (gr/mm^2)
8531000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
62/4
9541000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
70/2
10551000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
78
10641000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
78
12661000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
93/6
سبد خرید