شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد
​​​​​​​
​​​​​​​دانش‌بنیان تولیدی نوع یک

021-56276627

تلفن واحد فروش

بازدید هیئت عالی‌رتبه کشور ترکیه از خط تولید شرکت توسعه فناوری نماد

 

 

صبح روز یک‌شنبه 25 مهر هیئت عالی‌رتبه از کشور ترکیه از خط تولید شرکت توسعه فناوری نماد دیدن فرمودند.