شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد
​​​​​​​
​​​​​​​دانش‌بنیان تولیدی نوع یک

021-56276627

تلفن واحد فروش

بازدید جمعی از مسئولین راه‌آهن ایران از خط تولید شرکت توسعه فناوری نماد

 

 

صبح روز یک‌شنبه 19 اردیبهشت جمعی از مسئولین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از خط تولید شرکت توسعه فناوری نماد دیدن فرمودند. در این بازدید، مسئولین بخش‌های اداره کل خط و سازه‌های فنی، اداره کل نیروی کشش، دفتر مهندسی و نظارت ناوگان و گروه تحقیقاتی ماشین‌آلات ریلی از روند توسعه سیم‌جوش‌های سفارشی این مجموعه‌ها در شرکت نماد دیدن کردند.