شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد
​​​​​​​
​​​​​​​دانش‌بنیان تولیدی نوع یک

021-56276627

تلفن واحد فروش

غلامرضا صفرنژاد رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری نماد و رئیس اتحادیه صنف چینی و بلور استان تهران، چهره برتر، چهره برتر دانش بنیان صنفی شد

در گردهمایی اتاق اصناف تهران در روز ملی اصناف غلامرضا صفرنژاد، رئیس محترم هیئت مدیره شرکت توسعه ساختار نماد، به عنوان چهره برتر دانش بنیان صنفی برگزیده شد.